TYBERIUM.COM

Guitar

Sequencer


Een muziek sequencer (of sequencer) is een apparaat waarmee het mogelijk is muziekinformatie zoals noten en klankparameters op te nemen, te wijzigen en weer uit te sturen naar een synthesizer of andere elektronische klankbron, in een vooraf bepaald tempo.


In tegenstelling tot een live opname, kun je ook noten plaatsen op een rigide tijdlijn en ze terug luisteren.

Copyright Tyberium 2021 © All Rights Reserved